miércoles, 9 de diciembre de 2015

מאיפה מתחילים?


מאיפה מתחילים?

1.     תנשמו עמוק, זה הליך בירוקרטי, מסע ארוך שדורש סבלנות והתמדה. בהצלחה!

2.     יש לי עוד זמן להגיש בקשה? החוק נכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2015 לשלוש שנים והוארך עד אוקטובר 2019. לאחר מכן לא תהיה אפשרות לפתוח בקשה.

3.     תרשמו במכון סרוונטס ל-2 המבחנים: שפה (DELE-2A)  ותרבות (CCSE). אם אתם זקוקים לכך, תרשמו לקורסי הכנה של מכון סרוונטס (קטינים ומבוגרים מעל גיל 70 לא צריכים לעמוד בתנאי זה).

4.     תכינו את המסמכים המעידים על זיקה מיוחדת לספרד. למשל:
ü     אישורי לימודים בהיסטוריה ותרבות ספרדית שהונפקו על ידי מוסד ציבורי או פרטי מוכר.
ü     הוכחת ידע בלאדינו או שפת ה"חקטיאה" - ראו רשימת הגופים המשתפים פעולה עם הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד.
ü     היכללותו של המבקש או של אבותיו הישירים ברשימות של המשפחות הספרדיות המוגנות על ידי ספרד אשר בהקשר למצרים וליוון הן מוזכרות בצו של ה-29 דצמבר 1948, או של אחרים שהתאזרחו בדרך מיוחדת של הצו המלכותי של ה-20 בדצמבר 1924.
ü     מילוי פעילויות צדקה, תרבותיות או כלכליות לטובת ספרדים או מוסדות ספרדיים או בשטח ספרד, כמו גם פעילויות התומכות במוסדות שמטרתם מחקר, שימור והפצה של התרבות הספרדית.
ü     כל דבר אחר אשר יוכיח בבירור קשר מיוחד לספרד. למשל:
ü  להיות נשוי לאזרח ספרדי,
ü להחזיק במניות של חברה ספרדית,
ü להיות בעלים של בית או נכסים אחרים בספרד,
ü מגורים של לפחות 6 חודשים בספרד,
ü להיות חבר במרכז תרבות או מרכז ספורט בספרד.
ü להיות חבר במועדון הספריה של מכון סרוונטס בתל אביב..
כל אלה תבחנה כמכלול.

5.     תכינו את המסמכים המעידים על מעמד של SEFARDÍ. למשל:
ü     אישור של הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד – משקל מיוחד.
ü     ראו רשימת הגופים המשתפים פעולה עם הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד.
ü     הוכחת שימוש בלאדינו או "חקטיאה" - ראו רשימת הגופים המשתפים פעולה עם הפדרציה
ü     תעודת לידה או תעודת נישואים "כתובה" מסורתית לפי חוקי קסטיליה, המגורשים וכדומה.
ü     דוח מנומק עם מחקר גנאלוגי מסודר - ראו רשימת הגופים המשתפים פעולה עם הפדרציה
ü     כל דבר אחר שיוכיח בבירור את מעמדו של המבקש כיהודי ממוצא ספרדי.
כל אלה תבחנה כמכלול.

6.     תכינו את מסמכי הזיהוי:
א.     דרכון מלא (לסרוק את כל העמודים של הדרכון)
ב.     תעודת לידה או תמצית רישום ממרשם האוכלוסין עדכניים (תוקף תעודה זו שישה חודשים).
ג.      תעודת מרשם פלילי שתקף בחו"ל (לאחר הבקשה המשטרה שולחת את התעודה לקונסוליה של ספרד והמעוניין אוסף את התעודה מהקונסוליה). תוקף תעודה זו שישה חודשים. תעודה עם תאריך לא תקף לא תתקבל.
ד.   עבור קטינים צריך לבקש autorización בקונסוליה של ספרד (consular.telaviv@maec.es) ולקבל מבית הספר אישור לימודים. את המוצא ה-sefardí ואת הזיקה המיוחדת לספרד העכשוית מוכיחים דרך ההורים).

7.     תוודאו שהמסמכים שלכם תקפים ו/או מאושרים על ידי מי שמוסמך לכך על פי הצורך.

8.     תאמתו את המסמכים הציבוריים (תעודת לידה, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת מרשם פלילי, תעודת נישואין, תעודת שינוי שם, וכו') על ידי אפוסטיל במשרד החוץ בירושלים.

9.     תסרקו את המסמכים בצבע, באיכות גבוהה ובפורמט PDF ובלי להפריד בין העמודים כדי שתוכלו לעלות אותם לפורטל של משרד המשפטים.

10.  תשלחו את המסמכים על פי הצורך למתרגם מושבע מוסמך ע"י משרד החוץ הספרדי בארץ או  בספרד

11.  תסרקו את התירגומים בצבע, באיכות גבוהה ובפורמט PDF בלי להפריד בין העמודים כדי שתוכלו לעלות אותם לפורטל של משרד המשפטים.

12.  תכנסו לפורטל, תמלאו טופס בקשה בספרדית  ותעלו את המסמכים ואת התרגומים על פי ההנחיות בפורטל. אל תשכחו לשלם אגרה של 102- יורו בהעברה בנקאית בינלאומית בכדי להתחיל את ההליך (פרטי חשבון בנק לתשלום). 

13.  לאחר שהתיק שלכם התקבל כתקין, תקבלו זימון לפגישה עם נוטריון בספרד כדי להביא לפניו את כל המסמכים המקוריים המאומתים יחד עם התרגומים שלהם, כולל תעודת מרשם פלילי, על מנת שיוכל לערוך פרוטוקול נוטריוני (ACTA DE NOTORIEDAD).

14.  מינהל הרישום ושירותי הנוטריון הכלליים יבקשו באופן רשמי חוות דעת ממשרד הפנים ומשרד הממשלה בספרד אשר יחליטו בתווך של שנה.

15.  החלטה על הבקשה תתקבל בתוך תקופה של עד 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה והמסמכים הרלוונטיים יתקבלו על-ידי הנהלה הכללית של רישומים ושירותי נוטריון. אם לאחר 12 חודשים אין החלטה, הבקשה תיתחשב כנדחית (שתיקה מנהלתית).

16.  במידה וההחלטה חיובית, תצטרכו, תוך שנה,  להישבע/להבטיח את נאמנותכם למלך וציות לחוקה הספרדית ולחוקים בפני השגרירות הספרדית בתל-אביב או בירושלים ולהביא תעודת לידה ומרשם פלילי מעודכנים כדי להרשם במרשם האוכלוסין הספרדי.

17.  אי עמידה בתנאים האלה בתוך פסק הזמן שנקבע תביא לפקיעתו של ההליך.

18.  אם הכנתם את התיק שלכם כראוי, רוב הסיכוים שאתם כבר ספרדיים, españoles ...

מ ז ל  ט ו ב ¡FELICIDADES!