miércoles, 4 de noviembre de 2015

מסיבת עיתונאים - חוק מתן אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד - יעל מסיאס

מסיבת עיתונאים
​שגרירות ספרד בתל אביב

בית הנבחרים אישר ב-11 ביוני 2015 את החוק על מתן אזרחות ספרדית לצאצאי ספרד עם התמיכה של כל המפלגות

חוק מתן אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד

יעל מסיאס

בשנת 1492 גורשו היהודים מממלכות קסטיליה ואראגון ושש שנים לאחר מכן ממלכות נווארה. רבים  התיישבו בצפון אפריקה, פורטוגל, איטליה ומקומות אחרים באגן הים התיכון ובצפון אירופה. לכולם היה משהו במשותף שנמשך מאות שנים: הנצחת תרבות ספרד. רובם שמרו עליה בדרך זו או אחרת; בשפתם, במנהגיהם ומסורותיהם, בתפילותיהם, בשמותיהם או לכל הפחות בתודעת זהותם הספרדית. הנצחה זו נמשכת 523 שנים.
ביום חמישי ה-11 ביוני אושר פה אחד בפרלמנט הספרדי חוק המעניק אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד, לאחר דיונים שנמשכו מספר שנים. למחרת התקיימה מסיבת עיתונאים עם שגריר ספרד בישראל במטרה להציג את הנושא מול התקשורת עקב העניין הרב שעורר.
השגריר פרננדו קרדררה פתח במבוא קצר על הרקע ההיסטורי של החוק. הוא ציין  שלא מדובר ברעיון שנולד בשנתיים האחרונות, אלא שיאו של תהליך שהחל עוד בימי שלטונה של המלכה איזבלה השנייה במאה התשע-עשרה, כאשר ניתן אישור ליסודו של בית הקברות היהודי הראשון מאז גירוש ספרד. בעקבות מהלך זעיר זה לשילובם מחדש של חיים יהודים בספרד היו מספר יוזמות, חלקם בעלות השפעה עצומה. השגריר ציין גם את החוק שאושר בשנת 1924 והקנה ליהודים רבים ממוצא ספרדי הגנה מצד שגרירויות וקונסוליות ספרד בעולם. מה שנראה תחילה כמחוות פיוס ידידותית הפך בסופו של יום לכלי שהציל יהודים רבים באירופה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה, על פי דבריו של השגריר במסיבת העיתונאים.
כיום עלה שוב בספרד נושא צאצאי המגורשים, הפעם דרך חוק בעל משמעות חברתית והיסטורית עמוקה: כל צאצאי המגורשים מספרד, ללא קשר לדתם או מקום מגוריהם יהיו זכאים ל להגיש בקשה לקבלת אזרחות ספרדית באמצעות הליך התאזרחות  בשל סיבות מיוחדות (“por carta de naturaleza” (.
האזרחות הספרדית תינתן ללא צורך להתגורר בספרד, ולא יאלץ את המבקשים לוותר על אזרחותם האחרת (בניגוד למקובל). חובה על המועמד לעמוד בשני תנאים חיוניים: אימות זהותו כצאצא של מגורשי ספרד, וקשר מיוחד עם ספרד, בין אם באמצעות תרבות, קשרי מסחר, או לימודי שפה. כל אחד משני התנאים האלה כולל שפע של דרישות שונות והסמכים רשמיים המתבקשים, וחשוב ללמוד ולהבין אותם באופן יסודי טרם הגשת הבקשה לשלטונות.
החוק ייכנס לתוקפו ב-1 לאוקטובר 2015, המועד שהחל ממנו אפשר יהיה להגיש את הבקשה המקוונת. משך תוקפו של החוק שלוש שנים ושנה נוספת אם תאשר זאת הממשלה. השגריר שם דגש מיוחד על  כך שהחוק מאפשר לכל צאצאי מגורשי ספרד הנמצא במצב חריג או בקשיים הומניטריים להגיש בקשה לקבלת אזרחות ספרדית גם לאחר מועד תפוגת החוק. השגריר קרדררה נמנע מלהעלות השערות על כמה אנשים יגישו בקשה להתאזרחות בישראל, אבל השגרירות ומנהלת מכון סרוונטס מניחים את המספר המשוער באלפים.
קיימות עדיין שאלות רבות ללא מענה על פרטי החוק הזה. מה שלא יהיה, נצטרך להמתין עד למועד הקרוב  ל-1 לאוקטובר על מנת לקבל הבהרות לגבי ההשפעה האמיתית של מהלך היסטורי זה.

No hay comentarios:

Publicar un comentario