sábado, 9 de enero de 2016

רשימה של גופים המשתפים פעולה עם הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד

רשימה של גופים המשתפים פעולה עם
הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד
ינואר 2016

הפדרציה של קהילות יהודיות בספרד הגיעה  לאחרונה להסכם עם כמה גופים, אקדמיים ואחרים כמו גם אישים בישראל אליהם יוכלו לפנות המעוניינים על מנת להוכיח את מוצאם הספרדי. רשימת גופים אלה, שסביר  כי תתרחב בעתיד, הינם:

שם

מס' טלפון
מייל

עונה על דרישת
המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי, הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן
מזכירות המרכז לחקר הלאדינו
03-5344448
03-5317242
·       אישור ידע בלדינו וחקטיה
·       המוצא הספרדי
·       קשר מיוחד עם ספרד
המכון לחקר יהדות ספרד והאנוסים, המכללה האקדמית בנתניה
שלמה בוזגלו, מנהל המרכז
054-4564555
·       דוח מנומק
·       המוצא הספרדי
פרופסור דב כהן, הפקולטה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן
דר׳ דב הכהן

052-7245757


·       דוח מנומק
·       המוצא הספרדי
פרופסור אליעזר פאפו, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון ורב הקהילה היהודית בסרייבו
דר' אליזר פאפו
054-5335690

·       דוח מנומק
·       מכתב המלצה
·       המוצא הספרדי

·       המוצא הספרדי
אירגון קהילות יהודי צפון אפריקה בירושלים
אוריה
02-5472930
·       מכתב המלצה
·       המוצא הספרדי
ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים (ע"ר)
מגי כהן
02.5455129
052-4799377
·       מכתב המלצה
·       המוצא הספרדי
הרב ברוך גרשון, הרב הראשי לשעבר של הקהילה היהודית במדריד ותושב בישראל
רב ברוך גרשון

·       מכתב המלצה
·       המוצא הספרדי

הפדרציה תיזום שיחות כדי להוסיף לרשימה לעיל את עמותת יהודי טורקיה המשולבת בפדרציה הספרדית בישראל. כמו כן  תפנה הפדרציה לרב הראשי של ירושלים, שלמה עמאר, ותבקש ממנו לשתף פעולה בהנפקת תעודות המעידות על המוצא הספרדי של המעוניינים. הפדרציה תקבל גם החלטות של בתי הדין הרבניים ומכתבים חתומים על ידי הרבנים הראשיים של הערים בישראל, וזאת בתנאי שינמקו את מוצאם הספרדי של המבקשים.

כל אחד מהמסמכים הנ"ל מהווה הוכחה למוצא הספרדי, ובלבד שהמסמך מאומת על ידי נוטריון ונושא אפוסטיל כדין. כמו כן יאפשר כל אחד מהמסמכים הנ"ל למעוניין, לקבל תעודת מוצא ספרדי, חתומה על ידי נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד, תעודה עם ערך הוכחתי מיוחד כפי שמצוין בחוק.No hay comentarios:

Publicar un comentario