miércoles, 4 de noviembre de 2015

סיכום החוק שפורסם ע"י שגרירות ספרד


אושר החוק למתן אזרחות ספרדית לספרדיים יוצאי ספרד
דרישות והליך לבקשת האזרחות הספרדית
 על-ידי ספרדיים יוצאי ספרד

הפרלמנט הספרדי אישר חוק הנוגע למתן אזרחות ספרדית לצאצאיהם של אלה שגורשו מספרד במאה ה-15. החוק הופך את רכישת האזרחות הספרדית לאפשרית ללא ויתור על אזרחותם הנוכחית וללא צורך בתושבות בספרד.


החוק נכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2015.

1. דרישות

הענקת האזרחות תלויה בהוכחת שני תנאים:

1.1 הוכחת מעמד של ספרדי
יש להוכיח זאת בדרכים האפשריות הבאות, שתיבחנה כמכלול(אין צורך למלא את כולן):
א) אישור של הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד.למידע נוסף, נא להכנס לאתר של הפרדרציה של הקהילות הספרדיות בספרד: http://certificadosefardies.fcje.org/


ב) אישור של נשיא הקהילה היהודית באזור המגורים או הלידה.
ג) אישור של הרבנות המוכרת באופן חוקי ב
מקום המגורים.
בנוגע  לאישורים בסעיפים (ב) ו(ג) ניתן להיוועץ ברשימת האנשים והארגונים המוסמכים להנפקת האישורים הנ"ל: https://certificadosefardies.fcje.org/certificadores.php

ד) הוכח
ת שימוש בלאדינו או "חקטיאה". (ניתן לקבל אישור מהרשויות המוסמכות לכך בישראל.
ה) תעודת לידה או
תעודת נישואים "כתובה" מסורתית לפי חוקי קסטיליה. צריך לצרף אישור מרשות רבנית או נשיא של הקהילה אשר יאשר את תוקפו של המסמך.
ו) דוח מונפק על ידי הגוף המתאים שמוכיח ששמות המשפחה של המבקש שייכות לשושלת ספרדית ממוצא בספרד.
ז) כל דבר אחר שיוכיח בבירור את מעמדו של המבקש כיהודי ממוצא ספרדי.

1.2. הוכחת קשר מיוחד לספרד
יש להוכיח זאת בדרכים האפשר
יאות הבאות, שתיבחנה כמכלול: (אין צורך למלא את כולן)
א) אישורי לימודים בהיסטוריה ותרבות ספרדית שהונפקו על ידי מוסד ציבורי או פרטי מוכר.
ב) הוכח
ת ידע בלאדינו או שפת ה"חקטיאה".
ג)
היכללותו של המבקש או של אבותיו הישירים ברשימות של המשפחות הספרדיות המוגנות על ידי ספרד אשר בהקשר למצרים וליוון הן מוזכרות בצו של ה-29 דצמבר 1948, או של אחרים שהתאזרחו בדרך מיוחדת של הצו המלכותי של ה-20 בדצמבר 1924. קשר דם של המבקש עם אדם שעומד בקריטריון (ג).
ד) מילוי פעילויות צדקה, תרבותיות או כלכליות לטובת ספרדים או מוסדות ספרדיים או בשטח ספרד, כמו גם פעילויות התומכות  במוסדות שמטרתם מחקר, שימור והפצה של התרבות הספרדית.
ו) כל דבר אחר
אשר יוכיח בבירור קשר מיוחד לספרד. למשל להיות נשוי לאזרח ספרדי, להחזיק במניות של חברה ספרדית, להיות בעלים של בית או נכסים אחרים בספרד, מגורים של לפחות 6 חודשים בספרד, להיות חבר במרכז תרבות או מרכז ספורט בספרד.1.3. תנאים אחרים

א.המועמדים יצטרכו להגיש תעודת לידה חוקית.
ב. יש להציג תעודת יושר/מרשם פלילי עדכני (עם וותק של פחות מ 6 חודשים).
ג. יש להגיש את כל המסמכים הזרים עם תרגום על ידי מתרגם רשמי - "traductor Jurado" – ועם חותמת אפוסטיל. אנא עיין ברשימת המתורגמנים לעברית  המאושרים:


ד. מבחנים. מעבר להוכחת קשר מיוחד עם  ספרד תדרש לעבור שני מבחנים:
• מבחן ראשון: שליטה בסיסית בשפה הספרדית (
DELE  רמה A2 או גבוהה יותר)
• מבחן שני, ידע על החוקה הספרדית והמציאות החברתית והתרבותית של ספרד.

יש פטור ממבחן שפה אך לא ממבחן חוקרה ותרבות למועמדים שהם אזרחים ממדינות או טריטוריות שבהן ספרדית היא השפה הרשמית כגון ארגנטינה, בוליביה,צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, קובה, אקוודור,אל סלבדור, גואטמלה, גינאה, הונדורס, מקסיקו, ניקרגואה, פנמה, פרגוואי, פרו, פוארטו ריקו, רפובליקה הדומיניקאנית, אורוגוואי וונצואלה . אלו שמתחת לגיל 18 והמוגבלים ע"פ פסיקה על ידי בית משפט יהיו פטורים משני המבחנים אך יצטרכו להגיש אישורים ממוסדות חינוך מיוחד או מעונות אליהם הם משתייכים.
מבחנים אלה יעשו ויבדקו על ידי מכון סרוונטס. ניתן לקבל מידע נוסף בהקשר למבחנים והקורסים באתר של מכון סרוונטס ובפייסבוק שלהם:

2. הליך

2.1 התחלה

זהו הליך און-ליין.
על המועמדים למלא טופס בקשה בספרדית  ולשלם אגרה של 100- יורו בכדי להתחיל את ההליך.

כניסה לאתר:2.
2 אישור נוטריוני

ברגע שהנוטריון
אימת את המסמכים, וקבע שהתנאים שהוזכרו לעיל מולאו במלואן, הנוטריון בספרד יקבע פגישה למועמד כדי לערוך לו אישור נוטריוני (acta de notoriedad).
 הנוטריון לא יקבע פגישה עם
המועמד  לפני שיש סברה ממשית שהענקת האזרחות היא מעשית, כדי למנוע נסיעות מיותרות.

המועמד ידרש להציג את כל המסמכים המקוריים המשמשים כהוכחה שהוגשו על ידי המועמד, ובמקרה של בוגרים, יש לצרף גם תעודת יושר מארץ הלידה של המועמד ומהמדינה או המדינות שבהם הוא מתגורר או התגורר בחמש השנים האחרונות שלפני הגשת הבקשה. על כל המסמכים להיות מתורגמים לספרדית תרגום רשמי לפי הצורך, עם אפוסטיל או אימות אחר תואם לפי המדינה.


2.3 החלטה על ידי מינהל הרישום ושירותי נוטריון הכלליים של ספרד (Dirección General de los Registros y del Notariado)

לאחר שהתקבל האישור הנוטריוני בספרד המעיד על תקינותם של המסמכים , מינהל הרישום ושירותי הנוטריון  הכלליים יבקשו באופן רשמי חוות דעת  ממשרד הפנים ומשרד הממשלה בספרד אשר יחליטו בתווך של שנה.

 2.4 רישום במנהל אוכלוסין
במידה וההחלטה חיובית, המועמד יצטרך, תוך שנה החל מהיום שלאחר הודעת ההחלטה,  להישבע / להבטיח את נאמנותו/ה למלך וציות לחוקה הספרדית ולחוקים בפני הרשם האזרחי שבמקום מגוריו (התושבים בישראל, מלבד תושבי ירושלים,  יוכלו לעשות זאת בשגרירות שבתל-אביב תוך שנה מקבלת ההחלטה). יש להיוועץ עם השגרירות למידע נוסף.

אי עמידה בתנאים האלה בתוך פסק הזמן שנקבע תביא לפקיעתו של ההליך.


3. לוח הזמנים

על המעוניין להגיש את בקשתו בתוך שלוש שנים ממועד כניסת החוק לתוקף (ה-1 באוקטובר 2015). יתכן ומועד זה יוערך בשנה נוספת במידה ויאושר על ידי מועצת השרים.
עם זאת, החוק יישאר בתוקף ללא הגבלת זמן למקרים חריגים, או כאשר קיימים טעמים הומניטאריים.


החלטות על הבקשות תתקבלנה בתוך תקופה של עד 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה והמסמכים הרלוונטיים יתקבלו על-ידי הנהלה הכללית של רישומים ושירותי נוטריון. אם לאחר 12 חודשים אין החלטה, הבקשה תי
תחשב כנדחית באמצעות שתיקה מנהלתית.


שאלות?

אם יש לך ספקות
הקשורות לחוק זה, אנא צור קשר עם המחלקה הקונסולרית של שגרירות ספרד בתל אביב באמצעות פייסבוק, טוויטר או באמצעות דואר אלקטרוני.

Email:           consular.telaviv@maec.es
Twitter:         www.twitter.com/EmbEspTelAviv

No hay comentarios:

Publicar un comentario